interieur kerk, avondsmaaltafel interieur kerk, stilteruimte
interieur kerk, doopvont
interieur kerk, lezenaar

vorige / volgende

Interieur kerk Hurdegaryp

De Houtslager heeft een deel van het interieur van Het Nieuw Perspectief te Hurdegaryp vervaardigd.

1. Avondsmaaltafel
Materiaal: het blad is van essen, behandeld met witte zeep. Het onderstel bestaat uit zwart MDF.

2. Stilteruimte
Materiaal: een essen blad en essen zitvlakken, behandeld met witte zeep. Het onderstel is van zwart MDF.

3. Doopvont
Materiaal: de dragers zijn van zwart MDF.

4. Lezenaar/Lessenaar
Materiaal: een combinatie van met witte zeep behandeld essen en zwart MDF.